Loading...
 

City Bus Schedule

PHU MY HUNG BUS SCHEDULE

Tuyến PMH - Đồng Khởi: Khu H - H Area

PMH

 7:00

7:30

8:00

 8:30

 9:00

9:30

 10:00

10:30

 11:00

11:30

 12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

20:00

21:00

Đồng Khởi

 7:30

 8:00

 8:30

 9:00

 9:30

 10:00

 10:30

 11:00

 11:30

 12:00

 12:30

 13:30

 14:30

 15:30

 16:30

 17:30

 18:00

 18:30

 19:00

 19:30

20:30

22:00

Ghi chú:  Các chuyến 7:30 (màu đỏ) chỉ hoạt động từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Tuyến PMH - Đồng Khởi: Khu S - S Area

PMH: Departure time

7:00

8:15

9:30

11:30

14:15

15:30

17:00

18:30

20:30

Đồng Khởi: Departure time

7:45

9:00

10:15

12:15

15:00

16:15

17:40

19:15

21:30

 Những điều cần biết về dịch vụ xe buýt

Câu 1: Làm thế nào để nhận diện xe City View Bus ?
Trả lời: Xe 29 chỗ màu cà phê sữa(trắng kem) có dòng chữ "Đô thị mới Phú Mỹ Hưng" và "City View Bus" phía trước và bên hông xe.
Câu 2: Xe có đón và trả khách dọc đường không?
Trả lời: Xe chỉ đón và trả khách trong đô thị mới Phú Mỹ Hưng.

Câu 3: Làm thế nào để đón xe buýt ?
Trả lời: Vui lòng có mặt tại trạm xe buýt trước 5 phút.

Câu 4: Có bao nhiêu tuyến xe buýt ?
Trả lời: Có 2 tuyến: Khu H-Quận 1 và Khu S-Quận 1.

Câu 5: Thông tin xe buýt hoặc quảng cáo ?
Trả lời: Vui lòng liên hệ số: 0908.700.070; (08) 5412.89.89

Information about bus

Question 1: How can we realize City View Bus ?
Answer: Huyndai country 29 seats with the word "Đô thị mới Phú Mỹ Hưng" and "City View Bus" on the left and right of the car.

Question 2: Where the bus stop and pick up guest?

Answer: City View bus just pick up guest on Phu My Hung new city center's station.

Question 3: How can we take the bus?
Answer: Please wait at the bus station early 5 minutes.

Question 4: How many Bus Routes are there in Phu My Hung?
Answer: There are two Bus Routes: H Area - District 1; S Area - District 1.

Question 5: How do we get more information about the bus?
Answer: Please contact: 0908.700.070; (08) 5412.89.89

 
 
city bus.png

Contributors to this page: admin .
Page last modified on Monday May 29, 2017 13:15:20 +07 by admin.

Main Navigation