SSIS Link Living in Ho Chi Minh City Guide to city buses City Bus Schedule

City Bus Schedule

  Table of contents
  No headers

  PHU MY HUNG BUS SCHEDULE

  Tuyến PMH - Đồng Khởi: Khu H - H Area

  PMH

   7:00

  7:30

  8:00

   8:30

   9:00

  9:30

   10:00

  10:30

   11:00

  11:30

   12:00

  13:00

  14:00

  15:00

  16:00

  17:00

  17:30

  18:00

  18:30

  19:00

  20:00

  21:00

  Đồng Khởi

   7:30

   8:00

   8:30

   9:00

   9:30

   10:00

   10:30

   11:00

   11:30

   12:00

   12:30

   13:30

   14:30

   15:30

   16:30

   17:30

   18:00

   18:30

   19:00

   19:30

  20:30

  22:00

  Ghi chú:  Các chuyến 7:30 (màu đỏ) chỉ hoạt động từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

  Tuyến PMH - Đồng Khởi: Khu S - S Area

  PMH: Departure time

  7:00

  8:15

  9:30

  11:30

  14:15

  15:30

  17:00

  18:30

  20:30

  Đồng Khởi: Departure time

  7:45

  9:00

  10:15

  12:15

  15:00

  16:15

  17:40

  19:15

  21:30

   Những điều cần biết về dịch vụ xe buýt

  Câu 1: Làm thế nào để nhận diện xe City View Bus ?
  Trả lời: Xe 29 chỗ màu cà phê sữa(trắng kem) có dòng chữ "Đô thị mới Phú Mỹ Hưng" và "City View Bus" phía trước và bên hông xe.
  Câu 2: Xe có đón và trả khách dọc đường không?
  Trả lời: Xe chỉ đón và trả khách trong đô thị mới Phú Mỹ Hưng.

  Câu 3: Làm thế nào để đón xe buýt ?
  Trả lời: Vui lòng có mặt tại trạm xe buýt trước 5 phút.

  Câu 4: Có bao nhiêu tuyến xe buýt ?
  Trả lời: Có 2 tuyến: Khu H-Quận 1 và Khu S-Quận 1.

  Câu 5: Thông tin xe buýt hoặc quảng cáo ?
  Trả lời: Vui lòng liên hệ số: 0908.700.070; (08) 5412.89.89

  Information about bus

  Question 1: How can we realize City View Bus ?
  Answer: Huyndai country 29 seats with the word "Đô thị mới Phú Mỹ Hưng" and "City View Bus" on the left and right of the car.

  Question 2: Where the bus stop and pick up guest?

  Answer: City View bus just pick up guest on Phu My Hung new city center's station.

  Question 3: How can we take the bus?
  Answer: Please wait at the bus station early 5 minutes.

  Question 4: How many Bus Routes are there in Phu My Hung?
  Answer: There are two Bus Routes: H Area - District 1; S Area - District 1.

  Question 5: How do we get more information about the bus?
  Answer: Please contact: 0908.700.070; (08) 5412.89.89

   
   
  city bus.png
  Page last modified 07:30, 12 Oct 2015 by dperkin

  Comments0

  You must login to post a comment.

  Files1

  FileSizeDateAttached by 
   city bus.png
  No description
  1051.92 kB07:29, 12 Oct 2015dperkinActions